Vergoeding

 

Het dieetconsult zit in de basisverzekering. Diëtistenpraktijk Kompas heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Twijfelt u of uw zorgverzekeraar erbij zit, klik dan hier. In 2024 krijgt u vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed. Dit zijn ongeveer 4-6 consulten. Vergoeding vanuit de basisverzekering gaat ten koste van het wettelijke eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar is er geen sprake van een eigen risico.  Een bezoek aan de diëtist brengt dan geen kosten met zich mee.

Als u naast de basisverzekering nog een aanvullende verzekering hebt, is het mogelijk dat hierin nog extra uren voor het consult van de diëtist zitten. Deze vergoeding gaat niet van uw eigen risico af. Klik hier voor meer informatie over de vergoeding voor dieetadvisering.

 

Een voedingsadvies wordt bij een groot aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet te kosten van het wettelijk eigen risico. 

 

Bent u door de huisarts of praktijkondersteuner verwezen naar de diëtist vanuit  ketenzorg DM (diabetes mellitus), CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekten), dan worden de consulten zonder eigen risico vergoed door de zorgverzekeraar.

 


Tarieven

De tarieven voor een consult bij de diëtist zijn landelijk vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Ik breng dan ook het tarief in rekening dat met uw eigen zorgverzekeraar afgesproken is.

 

Wilt u de behandeling echter zelf betalen,  gaat het om een voedingsadvies en/of heeft u geen recht (meer) op vergoeding vanuit uw basispakket of aanvullende verzekering, dan kunt u uitgaan van 21,70 Euro per kwartier (duur van een consult  = gezamenlijke tijd van face to face contact plus het maken van een individueel dieetadvies indien van toepassing, afgerond op kwartieren). Ook is het mogelijk een strippenkaart te kopen voor vervolgconsulten of weegconsulten. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje 'nieuws'.

 

Bent u slecht ter been of wilt u vanwege een andere reden liever een huisbezoek, dan wordt er een toeslag berekend. Dit krijgt dit vergoed door uw zorgverzekeraar indien de (huis)arts een huisbezoek aanvraagt op de verwijzing.

 

 Een afspraak annuleren zonder dat hier kosten aan verbonden zijn, kan tot 24 uur van tevoren. Zo heb ik nog een mogelijkheid de gereserveerde tijd op te vullen met een andere cliënt, waardoor de wachttijden niet onbedoeld hoog oplopen.

 

Verwijsbrief

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist (net zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut) direct toegankelijk (DTD). Dit houdt in dat u voor een behandeling van een diëtist geen verwijzing meer nodig hebt van een arts. 

Komt u echter zonder verwijsbrief, dan zijn wij verplicht een eenmalige screening uit te voeren om eventuele (kans op) gezondheidsproblemen uit te sluiten. Houdt er rekening mee dat deze screening doorberekend wordt aan u,  en tussen de 15 en 20 Euro kost (afhankelijk van welke zorgverzekeraar u heeft) . Ook deze kosten gaan ten koste van het eigen risico, mocht u dit nog niet volledig betaald hebben.

Kwaliteit

De titel diëtist is wettelijk beschermd en is voorbehouden aan degene die met goed gevolgd de vierjarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek heeft afgerond.

 


Ik ben lid van de DCN...


sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici...


en ben te vinden op Zorgkaart Nederland: