vergoeding

Het dieetconsult zit in de basisverzekering. In 2021 krijgt u hieruit 3 uur dieetadvisering vergoed. Dit zijn ongeveer 4-6 consulten. Vergoeding vanuit de basisverzekering gaat ten koste van het wettelijke eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar echter, is er geen sprake van een eigen risico.  Als u naast de basisverzekering nog een aanvullende verzekering hebt, is het mogelijk dat hierin nog extra uren voor het consult van de diëtist zitten. Kijk hiervoor uw polis na, of bel met uw zorgverzekeraar.

 

Een voedingsadvies wordt bij een groot aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet te kosten van het wettelijk eigen risico. 

 

Bent u door de huisarts of praktijkondersteuner verwezen naar de diëtist vanuit  ketenzorg DM (diabetes mellitus), CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekten), dan worden de consulten zonder eigen risico vergoed door de zorgverzekeraar.

 


tarieven

De tarieven voor een consult bij de diëtist zijn landelijk vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Ik breng dan ook het tarief in rekening dat met uw eigen zorgverzekeraar afgesproken is.

 

Wilt u de behandeling echter zelf betalen,  gaat het om een voedingsadvies en/of heeft u geen recht (meer) op vergoeding vanuit uw basispakket of aanvullende verzekering, dan kunt u uitgaan van

17,50 Euro per kwartier (duur van een consult  = gezamenlijke tijd van face to face contact plus het maken van een individueel dieetadvies indien van toepassing, afgerond op kwartieren). Ook is het mogelijk een strippenkaart te kopen voor vervolgconsulten of weegconsulten. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje 'nieuws'.

 

Bent u slecht ter been of wilt u vanwege een andere reden liever een huisbezoek, dan wordt er een toeslag berekend. Dit krijgt dit vergoed door uw zorgverzekeraar indien de (huis)arts een huisbezoek aanvraagt op de verwijzing.

 

 

Een afspraak annuleren zonder dat hier kosten aan verbonden zijn, kan tot 24 uur van tevoren. Zo heb ik nog een mogelijkheid de gereserveerde tijd op te vullen met een andere cliënt, waardoor de wachttijden niet onbedoeld hoog oplopen.

 

verwijsbrief

Sinds 1 augustus 2011 zijn wij als diëtist (net zo als bijvoorbeeld de fysiotherapeut) direct toegankelijk. Dit houdt in dat u voor een behandeling van een diëtist geen verwijzing meer nodig hebt van een arts. 

Helaas vergoeden maar een paar zorgverzekeraars in dit geval het volledige consult. De screening die bij een consult zonder verwijsbrief hoort, wordt namelijk niet altijd geheel vergoed. Om u niet te confronteren met onverwachte kosten, verzoek ik u daarom vriendelijk altijd een verwijsbrief aan uw huisarts of behandelend arts te vragen. Een digitale verwijzing, via bijvoorbeeld een ketenzorgprogramma, is ook prima.

kwaliteit

De titel diëtist is wettelijk beschermd en is voorbehouden aan degene die met goed gevolgd de vierjarige HBO opleiding Voeding en Diëtetiek heeft afgerond.

 


Ik ben lid van de DCN...

en sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici